Asociatiile de proprietari Act. 1.09.2019

Administrarea imobilelor, in speta, a blocurilor, revine Asociatiilor de proprietari care, in activitatea lor, prin hotarari incheie contracte de servicii de administrare a imobilelor, acestea fiind dintre cele mai frecvente. Culegerea cuprinde cele mai importante acte din acest domeniu, atat integral, cat si sub forma unui extras. Astfel, culegerea se infatiseaza ca un instrument util si de nelipsit atat pentru locatari, cat si pentru cei desemnati de acestia in gestionarea chestiunilor ce tin de competenta Asociatiei. Aparitia unei noi editii a culegerii a fost determinata de multitudinea modificarilor legislative din domeniul legislatiei tehnice a imobilelor, legislatiei serviciilor publice, legislatiei ajutoarelor sociale si nu numai. Din cuprins – Legislatia serviciilor publice (energie termica, apa si canalizare, salubrizare, gaze) – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata (extras) – Legislatia ajutoarelor sociale – Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune – Legislatia financiar-contabila, fiscal si privind contributiile sociale – Ordinul ministrului finantelor nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial – Legislatia ordinii publice si privind evidenta locatarilor – Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire social, a ordinii si linistii publice, republicata – Legislatia tehnica – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata (extras) Puncte forte – Prevederi actualizate La Zi ale actelor normative conform ultimelor modificari – Istoricul actelor normative

lei26.90

SKU: 13174481 Categorie:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Asociatiile de proprietari Act. 1.09.2019”