Asociatia de proprietari Act. 3 octombrie 2023

Asociatia de proprietari, editia a IV-a, include legislatia relevanta actualizata, modificarile legislative au in vedere: •reglementarea inchirierii locuintelor in "regim hotelier" (art. 4 din Ordinul nr. 65/2013 astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 510/2022); • in cazul cladirilor afectate de risc seismic este admisa hotararea adunarii generale luata cu jumatate plus unu din numarul membrilor pentru introducerea in program, si executia lucrarilor de interventii a imobilului (art. 20 din Legea nr. 212/2022 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 243/2023); •noile norme metodologice privind aplicarea O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Ordinul nr. 625/2023 publicat in M. Of. nr. 314 din 13 aprilie 2023. Sumar: •Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor •Ordinul nr. 1.058/2019 privind aprobarea continutului‐cadru al statutului asociatiei de proprietari si al regulamentului condominiului Anexa • Codul civil (extras) – Coproprietatea fortata (art. 646-659); Contractul de locatiune (art. 1777-1835); Contractul de mandat (art. 2009-2029; 2030-2040) •Codul de procedura civila (extras) – Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept (art. 1034-1049) •Legea nr. 114/1996, republicata – Legea locuintei •O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte •Ordinul nr. 625/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte •Legea nr. 212/2022 privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor •Ordinul nr. 2.853/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor, privind derularea Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat •Ordinul nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale (extras) •Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism (extras) •Ordinul nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial (extras) • Ordinul nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile (extras) •O.G. nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman (extras)

lei35.00

SKU: 35283717 Categorie:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Asociatia de proprietari Act. 3 octombrie 2023”